Gekozen voor RAJA

20-11-2019

Vandaag zijn we gestart met inkopen bij RAJA

Liënka heeft ervoor gekozen om al zijn producten (toiletpapier, handdoekjes, vuiliszakken e.d.)die nodig zijn voor uw kantoor af te nemen bij RAJA. RAJA ondernemend actie om economie en milieu met elkaar te verzoenen in hun productinnovaties, hun aankoopbeleid en hun leveringen. RAJA's maatschappelijke betrokkenheid en hun solidariteitsacties voor vrouwen sprak ons zeer aan. Lees daarover op https://www.fondation-raja-marcovici.com/en  het is in het Engels of in het Frans.

Een van hun Projecten : SOL

Sinds 1980 ontwikkelt SOL alternatieve programma's voor het huidige groeimodel om de lokale middelen te bevorderen en haar acties te richten op de armste bevolkingsgroepen op het platteland.

Doelstellingen

  • 100 vrouwen zijn opgeleid in agro-ecologische groenteteelt
  • 750 studenten sensibiliseren voor agro-ecologie
  • 10m³ per uur is er drinkwater beschikbaar voor de bevolking

Het waarborgen van de voedselzekerheid voor de plattelandsbevolking door het opleiden van vrouwen in de groenteteelt op een agro-ecologische boerderij.

In Senegal, een land dat in het bijzonder getroffen wordt door de klimaatverandering, is de bevolking van het landelijke gebied van Nguiguiss Bamba afhankelijk van landbouw en veeteelt voor haar levensonderhoud. Elke dag besteden vrouwen ongeveer 4 uur aan het handmatig oppompen en transporteren van water, waardoor hun gezondheid achteruitgaat en ze geen andere inkomens kunnen verdienen met het doen van andere activiteiten.
In deze context heeft SOL zich ertoe verbonden om met zonne-energie te boren om de lokale bevolking toegang te geven tot duurzaam drinkwater. Het project heeft tot doel de levensomstandigheden en voedselvoorziening van vrouwen en hun gezinnen te verbeteren door middel van de irrigatie van een agro-ecologische boerderij. Zij worden opgeleid in de tuinbouw en handwerk en kunnen zo zelfstandigheid opbouwen door hun eigen inkomen te verdienen. Tot slot is SOL van plan om een goed waterbeheersysteem in het gehucht te testen, evenals acties om jongeren in de omgeving bewust te maken van het behoud van natuurlijke hulpbronnen en agro-ecologie. Het project zal dus duurzame landbouwpraktijken bevorderen en tegelijkertijd de economische positie van vrouwen in hun gemeenschap versterken.